Grootse werkzaamheden vanaf 11 oktober

Vanaf vrijdagochtend 11 oktober voeren we grootse werkzaamheden uit. Er worden 145 betonnen liggers over het spoor gehesen die samen de plaat vormen.

Dat inhijsen – door een mobiele kraan – is behoorlijk spectaculair: het leggen komt heel nauw en het zijn flinke liggers. De langste zijn wel 23 meter lang en ongeveer een meter dik.

Er zijn zes dagen gepland om de prefabliggers te plaatsen. De aannemer start op vrijdag aan de zuidzijde, gaat daarna verder aan de noordzijde en vervolgens zijn de liggers over de perrons aan de beurt. Voor het plaatsen van de liggers worden mobiele kranen opgesteld aan de noordzijde (bij de busbaan aan de Spoorsingel) en aan de zuidzijde (Stationsplein).

Globale planning (onder voorbehoud)

Maandag 7 okt t/m donderdag 10 oktober
De aannemer is bezig met voorbereidende werkzaamheden. Zo komt er onder meer een tijdelijke looproute op het busperron vanaf vrijdagochtend 11 oktober.

Vrijdag 11 oktober
Om 06.00 uur 's ochtends start de aannemer met het opzetten van de mobiele kraan in zuid. Dit zal tot circa 08.00 uur duren. Vanaf dat moment komen de eerste prefab liggers en wordt tot 20.00 uur 's avonds doorgewerkt in zuid.

Zaterdag 12 oktober
Vanaf 0.00 uur gaat de busbaan 'onder’ de plaat dicht en start de aannemer met het opzetten van de mobiele kraan in noord. Dit zal tot circa 03.00 uur duren. Vanaf dat moment worden de prefab liggers aan de westkant van het noordelijk veld gelegd. Om 05.30 uur gaat de passerelle open, de westelijke liggers liggen dan op hun plaats. Het leggen van de liggers gaat continu door, naar verwachting zal het noordelijk veld zaterdagnacht/zondagochtend dicht liggen.

Zondag 13 oktober
Deze dag wordt als buffer gebruikt, om eventuele verloren tijd in te halen.

Maandag 14 oktober
Vanaf 06.00 uur 's ochtends wordt verder gegaan met het leggen van de liggers vanaf zuid. Naar verwachting zal dit tot maandagavond (of maandagnacht)duren.

Dinsdag 15 okt t/m vrijdag 18 okt
Tijdens deze dagen worden de delen boven de perrons dichtgelegd en wordt de wapening voor de druklaag op de prefab liggers aangebracht. Naar verwachting zal vrijdag 18 oktober de druklaag gestort worden.

Uitkijkplateau

Wilt u de werkzaamheden komen bekijken? Aan de Stationstraat (schuin tegenover het politiebureau) wordt een uitkijkplateau opgebouwd. Vanaf die plek is er heel goed zicht op de werkzaamheden. Het plateau is van vrijdag 11 tot en met donderdag 17 oktober bereikbaar van 10.00 – 18.00 uur.

Tien dagen geen treinen

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode (10 dagen) dat ProRail groot onderhoud verricht aan het spoor. Er rijden in die periode geen treinen van en naar Heerlen. Voor reizigers is er een speciale website met informatie over het treinverkeer van en naar Heerlen: www.ns.nl/treinverkeerheerlen.