Start werkzaamheden tijdelijke parkeerplaats Stationstraat

Vorig jaar is er door Weller een aantal leegstaande panden aan de Stationstraat gesloopt. Op deze plek komen nu tijdelijk 26 plaatsen voor kort betaald parkeren.

Daarnaast komen er fietsbeugels voor ongeveer 30 fietsen en wordt het terrein aangekleed met boompjes, haagjes en gras.

Start werkzaamheden

De aannemer begint op donderdag 6 februari met de voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt onder meer het werk uitgezet en het terrein aangevuld met zand en grond. Aansluitend gaat de aannemer verder met bestraten, de aanleg van de openbare verlichting en de voorbereidingen voor de aanplant van het groen. Weersomstandigheden (zoals hevige regen, vriezen en sneeuw) kunnen invloed hebben op de duur van het werk. Het is daarom lastig om al een datum te noemen waarop de parkeerplaatsen klaar zijn. De aannemer streeft er echter naar om medio maart alle werkzaamheden af te ronden.

Parkeersituatie Stationstraat al gewijzigd

In de afgelopen maanden is er al het een en ander veranderd aan de parkeersituatie aan de Stationstraat. Zo worden de politiewagens voor poort 3 van Maankwartier geparkeerd, waardoor er voor het politiebureau nu tien betaalde parkeerplekken beschikbaar zijn. Aan de andere zijde van de straat zijn zes parkeerplekken gecreëerd, waarvoor een parkeerschijf nodig is. Voor poort 3 van Maankwartier is ook een aantal plekken beschikbaar om te parkeren met parkeerschijf. Deze plekken verdwijnen overigens zodra de nieuwe (tijdelijke) parkeerplaats gereed is.

Tijdelijke inrichting

De grond is eigendom van Weller. Weller heeft de grond tijdelijk in bruikleen gegeven aan de gemeente, totdat de parkeergarage aan de zuidzijde van Maankwartier gereed is.