Retentierecht door de aannemer

9 juli 2017 – In de media zijn berichten verschenen over de bouw van het Maanhotel. Wat is er aan de hand?

Aannemingsbedrijf Jongen heeft over een deel van de bouw retentierecht gevestigd, waardoor dat deel van de bouw op dit moment is opgeschort. Het gaat zoals gezegd om het hotel.

Onduidelijk is wat de precieze achtergronden van deze situatie zijn en hoelang deze gaan duren. Vanwege de verwevenheid met de andere onderdelen van Maankwartier, zoals het station, volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. Zodra er meer bekend is over de mogelijke consequenties komen wij met actuele informatie.